ความเห็น 373789

อาการที่จะแสดงให้รู้ว่าคุณกำลังจะเป็นมะเร็งลำไส้

เขียนเมื่อ 

ิํํ . คงทานอาหารไม่ตรงเวลา

 . จะต้องทานยาน้ำระดมพล

 . ทานอาหารที่ไม่ใช่ของดอง 

 . ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะขอบอก