ความเห็น 373254

ภาษากับนิทาน

เขียนเมื่อ 
                    เคยฟังหลวงตาที่ชราภาพมากแล้วขึ้นธรรมาสน์เทศนา     เนื้อหาที่เทศน์สั่งสอนก็เกี่ยวกับว่าเวลาที่คนเรามีชีวิตอยู่ให้หมั่นทำความดีให้มาก ๆ    เทศน์ถึงข้อความที่ว่า "ที่ตายก็ตายไป    ที่อยู่ก็เอากันไป"   ท่านคงจะเหนื่อย เปิดใบลานไม่ทัน  เว้นช่วงไปนาน  ญาติโยมที่ตั้งใจฟัง  เอ๊ะ !  ยังไงหลวงตาทำไมเทศน์อย่างนี้   ที่ไหนได้พอเปิดใบลานหน้าถัดไปก็เทศน์ต่อว่า    "ฝังที่ในป่าช้า"    ญาติโยมหัวไวอย่างเราอดขำไม่ได้     สงสัยว่าวันนั้นจะได้บาปมากกว่าบุญ ที่ไปคิดทะลึ่งในวัด