ความเห็น 37297

การสอบไล่ของกระบวนวิชา 1213-734 (สรุป)

อรรถชัย จินตะเวช
IP: xxx.136.103.254
เขียนเมื่อ 

 

คุณ ITAR3 ทราบ

ขออภัยที่ไม่ได้เขียนให้ชัดเจน

ความหมายที่ถูกต้องได้แก่ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ส่งรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน ๓๒ ท่าน ก็ให้ทำโครงการอันเดิมให้สำเร็จครับ ส่วนท่านที่ทำเสร็จแล้วก็ให้เตรียมตัวสอบ

สำหรับ คำถามในข้อสอบปลายภาคการศึกษานั้น อาจารย์ได้ดำเนินการเรียบร้อยครับ เป็นคำถามชุดใหม่ แต่สนุกและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ แนวข้อสอบก็เป็นแนวไปทางทิศเหนือครับ

------------------------------

อรรถชัย จินตะเวช, เชียงใหม่