ความเห็น 372765

ชื่นชมคน กศน.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ คน กศน.

เขียนเมื่อ 

ท่าน ผอ.นิทัศน์

               ผมก็ดีใจได้เจอตัวจริงท่าน ผอ.ซึ่งเป็นคนใต้เช่นกัน...โอ้ย....หรอยแรง..........