ความเห็น 37167

การสอบไล่ของกระบวนวิชา 1213-734 (1)

พักตร์นิภา
IP: xxx.203.163.69
เขียนเมื่อ 

ข้อ 2 ค่ะอาจารย์

ข้อดีของ open book คือ ผู้สอบจะตอบทฤษฎี สูตร คำนวณได้ เพราะมีในหนังสือ ส่วนข้อเสียของ open book จากประสบการณ์ คือ ทำไม่ทัน(มัวแต่เปิดหนังสือ) ข้อสอบยากมาก ข้อสอบไม่มีในหนังสือ คำถามกว้างมาก ส่วนใหญ่เป็นข้อสอบแบบบรรยาย