ความเห็น 3712

Information ต่างกับ Knowledge อย่างไร (คำถามที่คุยกันไม่จบ)

วันเพ็ญ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
เท่าที่ดิฉันทราบ ความลึกซึ้งของ information จะอยู่ในระดับมากกว่า data โดยการนำเอา data มาพิจารณาแล้วจึงเกิด information จากนั้นจะพัฒนาไปสู่ knowledge ซึ่งเป็นอีกระดับหนึ่งของความรู้ที่เราได้รับมาจากกระบวนการขัดเกลา information แล้ว และหากจะไปสู่อีกระดับหนึ่ง คือ wisdom ก็ต้องผ่านการพิจารณาอย่างถ่องแท้และหลายๆ ครั้งค่ะ  แบบนี้คิดว่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะ และเห็นภาพเป็นลำดับขั้นมากขึ้น