ความเห็น 371123

สมบัติบ้าในวัด : หนังสือและเอกสาร

เขียนเมื่อ 
P

ณิชนันทน์

แม้ว่าจะไม่เปลืองค่า... แต่ถ้าคอมฯ มีปะหา ก็เศร้านะคุณน้อง (หรือสบายใจก็ได้ เพราะไม่ต้องอ่าน...) 

เจริญพร