ความเห็น 36994

สวรรค์อยู่ที่การทำงานนี่เอง

Handy
IP: xxx.144.143.9
เขียนเมื่อ 
   คุณเมตตา ชุมอินทร์ 
         ดีใจครับหากบันทึกนี้จะส่งผลที่เป็นประโยชน์ออกไป  ผมว่าคนอีกไม่น้อยกำลังทำหน้าที่การงานอย่างมีความสุข แม้ต้องเหนื่อยยาก  วิเคราะห์แล้วคงหนีไม่พ้นความจริงที่ว่าทุกท่านในกลุ่มดังกล่าวล้วนกำลังปฏิบัติธรรม  จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ธรรมะหมวดนั้นคือ อิทธิบาท๔ ครับ ใช้โดยไม่รู้ ดีกว่า รู้แล้วไม่ใช้ จริงมั้ยครับ