ความเห็น 367419

หาเรื่องจ้า...หาเรื่อง

เขียนเมื่อ 
สัมภาษณ์ที่ไม่ใช่วารสารวิชาการ ก็สัมภาษณ์แบบกันเอง ที่คนอ่านๆแล้วเข้าใจง่ายๆก็ดีนะ คนอ่าน คนสัมภาษณ์ คนถูกสัมภาษณ์เข้าใจตรงกัน ภาษาง่ายๆ เพราะว่า KM ไม่มีรูปแบบตายตัวน่ะ