ความเห็น 36721

ความหมายของสารสนเทศ

แรม
IP: xxx.143.133.212
เขียนเมื่อ 

เมื่อไรจะได้ทำ