ความเห็น 36717

Open mind-Open Blog-Open brain ของคนเขียนบล็อก มมส.

wichit.c
IP: xxx.28.35.3
เขียนเมื่อ 

ผมสรุปสั้นๆ ครับ จากแนวคิดข้างบน ว่า เป็นการทำงานโดยใช้ทีมงาน แบบ Smart Team คือ เล็กๆ ไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็สามารถขับเคลื่อนงานได้สำเร็จลุล่วงเช่นกัน

ขอบคุณครับ

วิชิต