ความเห็น 36629

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.น กับการพัฒนาคุณภาพ (๖)

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

  JJ ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ท่านคณบดี อาจารย์หมอวิสาขะ ได้รับโปรดเกล้าเป็น ศาสตราจารย์พิเศษ

 ท่านอาจารย์หมอทศพล ได้เป็น รองศาสตราจารย์ และ อาจารย์หมอไพโรจน์ ได้เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์