ความเห็น 36601

การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหลักเป็นครั้งคราว

อรรถชัย จินตะเวช
IP: xxx.136.96.27
เขียนเมื่อ 

on Tue May 30 18:23:11 2006 wrote:

 

อรรถชัย จินตะเวช on Tue May 30 18:23:11 2006 wrote:
ขอบคุณมากครับ
ความหมายและเรื่องราวของการกระจายตัวแต่ละแบบจะค่อย ๆ เขียนเพิ่มเติมตามลำดับครับ แต่ที่น่าใจมากกว่าความหมายของการกระจายตัวแต่ละชนิด ได้แก่ ค่าของตัวแปรหลักของระบบมีความสัมพันธ์กับโอกาสที่จะเกิดซึ่งขึ้นกับการกระจายตัวแต่ละชนิด ตัวอย่างที่ใกล้กับทางเกษตร จะเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยซึ่งเกษตรกรต้องรับภาระและเจรจากับทางธนาคาร เช่น
อัตราดอกเบี้ย (10%) โอกาสที่จะเกิด
  2.0                          0.15
  2.5                          0.15
  3.0                          0.15
  4.0                          0.15
  7.0                          0.10
  8.0                          0.10
10.0                          0.05
12.0                          0.05
15.0                          0.05
20.0                          0.05
ผลรวมของโอกาสที่จะเกิดของอัตราดอกเบี้ยอัตราต่าง ๆ = 1.00
 
ในทางวิชาการการเขียนความสัมพันธ์ระหว่างค่าของตัวแปรและการกระจายตัวแต่ละชนิดนั้นเป็นวิธีการที่ไม่นิยม เพราะอาจจะผิดพลาดได้ง่ายและตรวจสอบยาก ส่วนใหญ่นิยมใช้สมการทางคณิตศาสตร์ช่วย และปัจจุบันก็มีคอมพิวเตอร์มาช่วยให้งานประเภทนี้ง่ายขึ้น และเชื่อว่าจะสามารถอธิบายให้เข้าใจได้สะดวกขึ้น
 
อรรถชัย จินตะเวช, เชียงใหม่
๓๐ พ.ค. ๒๕๔๙