ความเห็น 365982

ชื่นชมคน กศน.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ คน กศน.

เขียนเมื่อ 

ดีใจกับผอ.ศบอ.ทุกท่านที่ผ่านการอบรม Webblog แล้ว โดยเฉพาะได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรที่เป็นจอมยุทธทั้ง 3 ท่าน คาดหวังว่าลูกศิษย์ใหม่ไฟแรงคงจะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในblogนี้กันให้ระเบิดเทิดเทิงกันไปเลยเน้อ พี่น้องชาว กศน.