ความเห็น 36542

อนิจจา! GotoKnow.org

RR
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
คน สสจ. พัทลุงที่รับผิดชอบด้าน IT มาอธิบายหน่อยก็ดีเหมือนกันนะว่า ปัญหาที่ผู้ใช้ (user) พบ คืออะไร เพราะเท่าที่ติดตามมามีแต่การโต้ตอบกันของคนที่จิตใจคับแคบ เป็นที่น่าสังเกตว่าบุคลากรสาธารณสุข สสจ.พัทลุงจะโกรธแค้นมากที่คุณชายขอบออกมาแสดงทัศนะภายใต้สิทธิ์เสรีภาพแห่งรัฐธรรมนุญไทย ทั้งๆ ที่เจ้าของบันทึกก็ไม่ได้แสดงข้อความที่ไม่สุภาพใดๆ เลย แต่ความเห็นที่มีการมาโต้ของคนข้างในมีแต่ความไม่พอใจ หากเป็นบุคคลที่มีซึ่งปัญญาแล้วน่าจะพูดคุยกันแบบเหตุและผล และมาอธิบายข้อเท็จจริงให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจ อยาเสียใจหรือขายหน้าเลยที่คุณชายขอบมาเขียนบันทึกอย่างนี้ เพราะเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่คนอื่น หน่วยอื่น อาจเจอปัญหาเช่นเดียวกัน จะได้เป็นแนวทางแก้ไข หรือเป็นกรณีศึกษาสำหรับองค์กรอื่นได้ ไม่มีประโยชน์อันใดเลยที่ท่านจะโกรธและรุมเจ้าของบันทึกนี้ว่าทำผิด เพราะหากจะผิดก็คือ การใจแคบไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นมากกว่า หากว่าจะผิดพลาดที่เทคนิคคน IT ก็มาอธิบายให้เกิดความเข้าใจหน่อยสิ หรือว่าคือข้อเท็จจริงคืออะไร