ความเห็น 36527

ก่อนอีแหลง...

เปมิช
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
  • น่าสนใจครับ
  • ผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในภูมิปัญญามากกว่ากระดาษ แค่ 1 ใบครับ
  • เคยคุยกันในหมู่คนที่ทำงานพัฒนาชุมชนว่าอะไรที่ทำโดยชาวบ้านจะยั่งยืนกว่าอะไรที่มีเจ้าหน้าที่รัฐมาคอยยุ่มย่าม
  • มีอยู่งานนึงเราพยายาม Form ทีมงานที่สนใจเรื่องเดียวกัน อยู่มาอยู่ไปมีคนของรัฐมาชุบมือเปิบ เลยวงแตกครับ
  • นับว่าที่พัทลุงเป็นตัวอยางที่น่าสนใจ มีโอกาสผมจะช่วยโปรโมทให้ คนแถวนี้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่พัทลุงบ้างครับ