ความเห็น 36491

ก่อนอีแหลง...

Dr.Ka-poom
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

คุณ"เปมิช"

อสม. ภายใต้โครงการไตรภาคี...คือ กลุ่มบุคคลคนไทย..ที่เราร่วมเดิน
ขับเคลื่อนไปด้วยกัน...ภายใต้ความเชื่อ...ใน"ภูมิปัญญา"...
ที่เราพยายามลบ..กรอบ..ที่เป็นรูปแบบ
ให้อิสระ...ยิ่งขึ้น...
ภายใต้ความเชื่อที่ว่า...
"คน-ฉลาด"
"อสม.-ไม่โง่"...
"คนคิดเอง...ได้"..
โครงการนี้เราขับเคลื่อนเป็น Model ศึกษาในพื้นที่ จ.พัทลุงคะ