ความเห็น 36488

ก่อนอีแหลง...

Dr.Ka-poom
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

"พี่หรอย"

ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งยวด...แห่งทีมน้ำ...เข้าสู่ความสมดุลมากยิ่งขึ้น..
เมื่อมีพลังมาเติมต่อ...แห่งทีม
"จิตอิสระ...ก่อเกิดเมื่อปฏิเสธ...มายาคติ"