ความเห็น 36466

ก่อนอีแหลง...

เปมิช
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
  • อสม. ในโครงการไตรภาคีฯ
  • ที่กล่าวถึงข้างบนอยู่ที่ อำเภอ และจังหวัดอะไรครับ
  • ผมย้อนกลับมามอง อสม. แถวเมืองสาระขันที่ผมอยู่ ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร นอกจาก มาประชุม สันทนาการ ทานข้าว กินเบรก แล้วไปเที่ยวต่างจังหวัดและรับของฟรี (เช่น เสื้อ) เท่านั้นเองครับ
  • ไม่เพีบงแค่ อสม. ครับ วิทยากรที่ มาบรรยายให้ความรู้ อสม. ก็ไม่ได้เรื่องครับ ไม่ได้เตรียมตัวมาเลย พูดเรื่อยเปื่อยหาสาระมิได้เลย
  • ไม่รู้ใครเป็น หัวขบวนของ อสม. ครับ กระทรวงสาธารสุข หรือกระทรวงใดครับ
  • น่าจะมาประเมินความรู้ ความสามารถ ของ อสม แถวบ้านผมหน่อย
  • และประเมินประสิทธิผลของการอบรม อสม ด้วยครับ