ความเห็น 36457

การสอบไล่ของกระบวนวิชา 1213-734 (1)

kosit
IP: xxx.129.10.204
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับ  ข้อ 3  ครับอาจารย์  เป็นการพัฒนาองค์ความรู้และเกิดนวัตกรรมด้วย ครับ