ความเห็น 36419

บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฐมา
IP: xxx.157.246.159
เขียนเมื่อ 

สรุปเนื้อหา

ได้รวบรัด

เข้าจัยดี

ใกล้เสดยัง

รีบทัมเข้าน้า