ความเห็น 362755

ผอ.ตุ๊กตา

เขียนเมื่อ 
ดีใจเหมือนกันที่ได้กลับบ้าน แต่ก็คิดถึงเพื่อน ๆ ICT รุ่น 3 ทุกคน รวมทั้งอาจารย์ทั้งสองท่าน และน้องผู้ช่วยวิทยากรด้วย  ถึงแม้จะไม่ได้คุยกันครบทุกคนก็ตาม คิดว่ากลับไปแล้วจะเขียนถึงทุกคนเลยมีชื่อบล็อคของแต่ละท่านแล้วละยกเว้นที่ท่านที่มาใหม่ 4 ท่านจากนครนายก ถ้าผอ.ตุกตาทราบบอกด้วยนะ