ความเห็น 36262

การสอบไล่ของกระบวนวิชา 1213-734 (1)

บุญสม
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

...ถ้าข้อสอบต้องการวัดว่านักศึกษาเรียนมาแล้วจำได้มั้ย ต้อง Closed-Book...

...ถ้าข้อสอบต้องการวัดว่าเรียนแล้วจำมาปฏิบัติใช้งานได้มั้ย ก็ต้อง Close ในภาคทฤษฎีและ Open ในภาคปฏิบัติ ครับ ข้อสอบต้องมี 2 แบบ...