ความเห็น 361257

รายงานการจัดการความรู้ KM เชียงใหม่ (๕/๔) - วิธีการเขียนบันทึก

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ.กมลวัลย์

ระยะหลังผมไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ในบล็อกนานนัก  ได้แต่เอาบันทึกมาลงไว้  จากนั้นก็สัญจรออกไป   ..เมื่อวานก็ไปราชการ 3 งานตั้งแต่เช้ายัน 5 ทุ่ม ..

...

เมื่อครู่ผมมาแลกเปลี่ยนในบันทึกนี้ยาวมาก ... แต่เจ็บใจนักบันทึกไม่ได้ เลยต้องมานั่งเขียนใหม่ อีกรอบ

ผมได้ความรู้จากบันทึกนี้อย่างเป็น "รูปธรรม"  ชัดเจนทั้งในแง่ของการจัดรูปทรงบันทึก,  การกรองประเด็น รวมถึงการชุประเด็นมาให้ผู้อ่านได้สัมผัสโดยง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาอย่างยืดยาว  ซึ่งแตกต่างจากรูปลักษณ์ของบันทึกผมอย่างสิ้นเชิง 

และนี่กระมังครับ  คือ  ความคมชัด ทั้งวิธีคิดและการนำเสนอของความเป็น "ครู"  ....

.....

มักจะเขียนใน word processor ก่อน แล้วค่อยนำมาลงใน gotoknow เพื่อให้ีมี back up copy ไว้ก่อน ป้องกันกรณี upload บันทึกไม่ขึ้น  เพราะเคยมาแล้วที่บันทึกหายไปทั้งบันทึก ต้องเขียนใหม่หมด

....

ประเด็นข้างต้น,  ผมเองก็ยึดปฏิบัติเช่นกัน  เพราะผมเป็นคนที่ใช้เวลากับการเขียนบันทึกแต่ละบันทึกค่อนข้างมาก  ครั้นจะเขียนแบบสด ๆ  ก็ดูจะสุ่มเสี่ยงต่อการบันทึกในระบบไม่ได้

ที่สำคัญเทคนิคเช่นนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับบล็อกเกอร์มือใหม่เป็นที่สุด ...

....

เวลาเขียนก็ควรนึกถึงประเด็นที่ต้องการสื่อดีๆ ด้วยค่ะ การตบแต่งสีสันให้อ่านง่าย การเว้นวรรค ขึ้นย่อหน้าใหม่  การใส่ตาราง ใส่รูป ก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้น่าสนใจ น่าอ่านมากขึ้น แต่ก็ไม่ควรลืมประเด็นที่เราต้องการสื่อนะคะ และเมื่อเขียนปิดบันทึก ก็อาจจะมีการสรุปเป็นประเด็น เป็นข้อคำถาม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้แลกเปลี่ยน

....

ประเด็นนี้ชัดเจนและน่าสนใจมาก  เพราะจะช่วยในการตบแต่งบันทึกของผู้เขียนให้สมบูรณ์และมีเสน่ห์ทั้งในด้านรูปลักษณ์และเนื้อหา 

และสำหรับผมก็กำลังพยายามเรียนรู้และให้ตกผลึกในทางความคิดก่อนนำเสนอ  แต่ก็ยังประสบปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างมาก  เพราะติดสไตล์ไหลเรื่อยจนเกินไป

นั่นคือสิ่งที่ผมกำลังนั่งทบทวนประเด็นของการเขียนอย่างจริงจัง

....

เหนือสิ่งอื่นใด  ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับที่ช่วยให้ผมแจ่มชัดในด้านเทคนิคการเขียนอย่างเป็น "รูปธรรม" ...