ความเห็น 36106

การสอบไล่ของกระบวนวิชา 1213-734 (1)

วิเชียร
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ข้อ 3  และ ข้อ 4 ครับ เพื่อแสดงความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสร้างแบบจำลองระบบ