ความเห็น 36101

การสอบไล่ของกระบวนวิชา 1213-734 (1)

Itar3
IP: xxx.147.40.58
เขียนเมื่อ 

ข้อ 3 ค่ะ รวมข้อ 4 อีกนิดหน่อยแบบง่าย ๆ (ถ้าอาจารย์ไม่เห็นด้วย ก็ข้อ 3 ข้อเดียวค่ะ)