ความเห็น 360527

ความรู้เรื่อง ผู้สูงอายุ

clockco
IP: xxx.26.73.110
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ช่วยอธิบาย ความหมายของคำว่า

ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์ เเละผู้สูงอายุหน่อยครับ