ความเห็น 3603

เมื่อโดนผึ้งต่อย

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.131
เขียนเมื่อ 

     ผมเข้าใจเหมือนที่อาจารย์สมลักษณ์ กล่าวในข้อ 2 คือ น่าจะ copy มา แต่ก็กลัวไปลด Empower ของเขา ซึ่งจะบอกว่าองค์ความรู้นั่นนะดูเหมือนจะเหมาะสำหรับแพทย์ (เราก็ควรได้รู้ด้วย) แต่ถ้าจะเอาไปใช้จริง ๆ ก็ต้องไว้วางใจแพทย์ในการดูแลเมื่อถึงมือแพทย์แล้ว (หลักการที่ดี หรือจรรยาบรรณของคนไข้ ผมพูดเอง =ไม่ได้เคยเจอหรอก=)

     ประเด็นอยู่ที่ว่าเราช่วยจะได้ช่วยตัวเองก่อน หรือดูแลกันเองก่อน รวมไปถึงดูแลไประหว่างนำส่งแพทย์เพื่อลดปัญหาที่รุนแรงขึ้น เช่น anaphylaxis (การแพ้จากพิษ) ซึ่งการหายใจไม่ออกจะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุด แต่อาการจะเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรก็ขึ้นกับปริมาณพิษที่เข้าสู่ร่างกายด้วย (อันนี้เราควบคุมได้) ส่วนด้านตัวคนไข้ที่จะมีปฏิกิริยาต่อพิษ หรือความไวต่อพิษ (sensitivity) ก็แต่ละคนไม่เท่ากัน อันนี้เราควบคุมไม่ได้ในตอนเกิดเหตุครับ

     ผมไม่ทราบว่าอาจารย์ใช้อะไรบ้างใน กระเป๋าเครื่องมือฉุกเฉิน (emergency kit) จริง ๆ ก็อยากรู้นะครับ แต่ที่ผมนำเสนอไว้คือ แอมโมเนีย เพราะหนึ่งเป็นด่างอ่อน ๆ (พิษเป็นกรด) และสองดูดซึมทางผิวหนังได้ดี ฉะนั้นหลักการง่าย ๆ คือการล้างกันให้เป็นกลาง ครับผม...