ความเห็น 36017

โรงเรียนฤาจะสู้โรงงานได้

ปรอง
IP: xxx.1.50.210
เขียนเมื่อ 

ครูใหม่ครับ

ผมคงช้าไปประมาณครึ่งปีถึงจะได้มีโอกาสอ่าน Blog ของครูครับ แต่คงไม่สายเกินไปแน่นอน

ข้อแตกต่างที่เด่นชัดที่ผมเห็นระหว่างการพัฒนาคนในบริษัท กับนักเรียนในโรงเรียนก็คือ ในบริษัทนั้นมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคนที่ชัดเจนที่มีผลต่อความอยู่รอดของบริษัท แต่เราเองก็คงไม่ได้เน้นหนักหรือกังวลกับเค้ามากถ้าพนักงานคนนั้นได้ออกจากบริษัทเราไปแล้ว ซึ่งอาจจะต่างกับในโรงเรียนเพราะผลของการพัฒนาต่างๆจะไม่เห็นผลกระทบโดยตรงต่อตัวโรงเรียนเอง แต่จะมีผลกระทบต่อตัวนักเรียนเองอย่างมากเมื่อเค้าออก หรือจบไปแล้ว

ผมเป็นคนหนึ่งที่ลูกยังเล็กครับ (เจ้าลูกชายผม น้องนาโน พึ่งสองขวบแปดเดือน) เลยมีความสนใจในเรื่องการพัฒนาของเด็กเป็นพิเศษ ผมเชื่อว่าลูกของผมเป็นเด็กธรรมดาๆครับ เพราะในสังคมปัจจุบันโดยส่วนใหญ่แล้ว พ่อแม่ชอบอยากให้ลูกเป็นเด็กพิเศษ (โดยไม่มีความจำเป็น) กันทั้งนั้น คำว่าอัจฉริยะถูกใช้พร่ำเพรือเกินไป เก่งคำนวนกว่าใคร เรียนเก่งกว่าใคร สอบได้ 4 ลูกฉันเก่งกว่า (ซึ่งเป็นการอนุมานว่าเก่'กว่าลูกเธอนั่นไง) ฯลฯ มันอาจเป็นเรื่องตลกก็ได้ถ้าผมบอกว่าลูกผมเป็นเด็กพิเศษเพราะเค้าเป็นเด็กธรรมดาในสังคมปัจจุบัน

ส่วนตัวแล้ว ผมมีความนิยมในทฤษฏีพหุปัญญามากกว่า ผมมีโอกาสไปเยี่ยมชมหลายโรงเรียนเพื่อเป็นการเตรียมหาโรงเรียนสำหรับลูก (แต่คงไม่ได้มีโอกาสไปดูโรงเรียนเพลินพัฒนาครับเพราะไกลจากบ้านผมเหลือเกิน บ้านผมอยู่สุขุมวิท 71 ครับ) ผมพบข้อสรุปคร่าวๆในการเลือกโรงเรียนให้ลูกผมครับคือ 1. ต้องไม่มีการสอบหรือตัดเกรดจนกว่าประถมปลาย (หรือมัธยมต้นถ้าเป็นไปได้) 2. ใส่ใจในการพัฒนาตามปัจเจกบุคคล (ไม่ใช่ One size fit all) 3. มองการศักษาเป็นกระบวนการและมีความยืดหยุ่นมากกว่าเป็นแบบแผนและยึดแนวระเบียบปฏิบัติ 4. เอื้อหนุนให้เด็กพัฒนาและค้นหาตัวตนมากกว่าไปกำหนดด้วยความคาดหวังของสังคมหรือของใคร และ 5. ไม่มีความจำเป็นต้องเรียนพิเศษเลย

ภารกิจของโรงเรียนนั้นยิ่งใหญ่ครับ แม้ผมเองก็ไม่กล้าที่จะกระโดดเข้าไป โรงเรียนสร้างคนให้สังคมครับถ้าให้ผมมอง ใม่ใช่ในกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง ดังนั้นการให้เด็กหาตัวตนที่แท้จริงและมีนิสัยไฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาต่างหากที่สำคัญ ไม่ใช่เรียนเก่งนะครับ และก็ไม่ใช่สอบเก่งด้วย แต่ต้องเรียนเป็น ไฝ่รู้เป็น จะเป็นอะไรไปถ้าเด็กอยากจะเป็นพ่อครัวที่เก่ง หรือคนส่งของที่เก่งที่สุด ทุกอาชีพสำคัญต่อสังคมทั้งนั้น

สแปนชั่นเราพยายามจะนำพหุปัญญามาใช้ในการพัฒนาคนอยู่ครับ ถ้าผมต้องเสียวิศวกรที่เก่งคนหนึ่งเพราะเราเปิดโอกาสให้เค้าได้พัฒนามิติอื่นจนพบว่าเค้าเป็นวิทยากร (trainer) ที่ดีและเค้ามีความสุข ผมก็ยินดีครับ

หวังว่าคงมีโอกาสและเปลี่ยนมุมมองกับฬนโอกาสต่อๆไปนะครับ