ความเห็น 3600

เมื่อโดนผึ้งต่อย

สมลักษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ผมได้เข้าไปแก้ไขตัวอักษรให้เป็นมาตรฐาน เรียบร้อยแล้วครับ