ความเห็น 35848

อนิจจา! GotoKnow.org

ประชาชนเดินดินที่เคยรับบริการจากคนเหลือทน
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
คุณเหลือทนคงเป็นคนราชการที่คอยทำประโยชน์ให้กับทางราชการมากสินะ และคอยให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มที่อย่างนี้ดี น่าจะได้รับการยกย่องเป็น "ข้ารับใช้ประชาชน" ดีเด่นแห่งปี ว่าแต่ว่าข้าราชการที่ดีอย่างที่คุณเหลือทนเป็นนี่เป็นอย่างไรเหรอ?