ความเห็น 355835

KM ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (๘) : สิ่งที่ "นายแผ่นดิน" พูดไว้บนเวที ตอนที่ ๑...(สู่เส้นทางการเป็นบล็อกเกอร์)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ.ลูกหว้า

P

ผลแห่งการลงประชามติผ่านพ้นไปแล้ว  ไม่ทราบหายเหนื่อยหรือยังครับ

การทำงานอย่างหนัก  เป็นเสมือนการเพาะบ่มศักยภาพของตนเองอยู่ในที

พักผ่อนเยอะ ๆ นะครับ...