ความเห็น 355452

KM ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (๘) : สิ่งที่ "นายแผ่นดิน" พูดไว้บนเวที ตอนที่ ๑...(สู่เส้นทางการเป็นบล็อกเกอร์)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ.พิชัย ฯ

P

ได้ยินว่าอาจารย์จะเกาะติดเป็นเครือข่ายกำลังใจผมนี้หึกเหิมเป็นเท่าตัวเลยนะครับ

ถ้าเขียนไปอย่างไม่รู้จบ - อาจารย์จะยังไหวที่จะมาเติมเต็มกำลังใจหรือเปล่า..

อย่างไรก็ขอยืนยันว่า  มีความสุขที่จะเขียนครับ