ความเห็น 35485

วันถัดมา...เวที อสม.ติดดาว

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

เมื่อเราเจอพายุ...หากเรา"นิ่ง"...มอง

พายุนั้น...อย่างเข้าใจ

และมองเข้าไปให้เห็น...

สักพัก...สิ่งที่รุนแรงภายใต้...พายุนั้น...สงบ

เราก็...มองพบ...สิ่งที่เป็นจริงอย่างถ่องแท้

ไม่มีคำว่าสาย...สำหรับการเริ่มต้น