ความเห็น 35457

วันถัดมา...เวที อสม.ติดดาว

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     เราสัญญากันไว้ไม่ใช่เหรอครับ เวทีหน้าต้องไปให้ได้ ลม-พายุ มักจะมาทำให้เราเสียขวัญได้เสมอ แต่สติเท่านั้นที่จะรับมือได้