ความเห็น 354342

ดีหรือไม่? ประเมินไขว้ระดับอำเภอ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับที่น้องเปิ้ล บอกว่า"เนื่องจากข้อกำหนดที่ว่าการประเมินไขว้ จะสามารถเปลี่ยนแปลง อันดับ ของอำเภอที่ตนไปประเมิน เช่นเดียวกัน ทีมไขว้ของต่างอำเภอก็สามารถเปลี่ยนแปลง ลำดับ ของอำเภอกะเปอร์ได้เช่นกัน" ป็นความเห็นที่น่าคิด และต้องกลับไปคิดมากๆสำหรับเบื้องบน เพราะจากการทำงานก็คิดเหมือนกันว่า "คะแนน" ที่ออกมานั้น มันเป็นคะแนนที่ใครๆก็สามารถปรุงแต่งขึ้นมาได้ ทั้งในผู้ปฏิบัติ ซึ่งก็คือ เจ้าหน้าที่ใน สอ. หรือ ผู้นิเทศ สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆได้ภายในพริบตา.... แต่ในฐานะผู้ปฏิบัติคนหนึ่งก็ต้อง "อดทน" และ "ก้มหน้าก้มตาทำงาน" ต่อไปนะคะ