ความเห็น 353176

เรื่องเล่าดี ๆ จาก FW:mail

เขียนเมื่อ 

เบียร์ คือ การบูรณาการ ผสมผสาน กลมกลืน มากไป น้อยไปไม่ดี

รู้ผ่อนสั้น ผ่อนยาว

รู้หนักเบาเอาสู้

รู้รุก รู้รับ รู้สู้ รู้ถอย ....ฯลฯ

นี้แหละรสชาดของชีวิตครับ

ห้ามขับรถ ขณะมึนเมา เมาไม่ขับ ....