ความเห็น 352285

กราฟ 7 อันนี้ สื่อถึงความหมายใดให้กับผมบ้าง?

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณน้อง

  • คงต้องทำความเข้าใจ ตกลงร่วมกันก่อน
  • ขอยกวรรคหนึ่งในเอกสารของ สคส. "เอกสารประกอบการประชุมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 1 23 กค 47" ที่ว่า....
  • การรประเมินตนเอง นี่คือที่มาของชื่อ "ตารางแห่งอิสรภาพ" เพราะการที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ของกลุ่ม ไม่ใช่เพื่อเอาไว้อวดผู้อื่น ไม่ใช่เอาไว้ให้ผู้ประเมินภายนอกดู ความคิดและความเชื่อเช่นนี้ คือ ที่มาของคำว่า "อิสรภาพ" ซึ่งหมายความว่า ปลดปล่อยจากอำนาจครอบงำ

ขอบคุณครับ คงต้องขอคำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์อย่างคุณน้องในโอกาสต่อๆไปครับ