ความเห็น 351099

วันที่ 16 สิงหาคม 2550

เขียนเมื่อ 

ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณอย่างจริงใจค่ะ การเก็บบุญในแต่ละวัน ล้วนเป็นกุศลและเพิ่มพูนบุญบารมีให้แก่ตน จากนั้นยังสามารถเผื่อแผ่ไปถึงใครต่อใครได้อีกสุดประมาณ เป็นการตั้งตนชอบเป็นสัมมาทิฎฐิค่ะ