ความเห็น 350718

ผอ.กศน.อำเภอไปอบรม ไอซีที ที่สถาบันฯสิรินธร รอฟังการเจรจาก่อน

เสือตัวที่ 11
IP: xxx.113.17.173
เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบท่านผอ.เป็นอย่างสูง ทึ่ช่วยเจรจาแก้ป้ญหาให้ หากสามารถเลื่อนการอบรมมิให้ตรงกับกับวันพุธที่ 22 สิงหาคม ที่จะจัดพิธีเปิดลานเรียนรู้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคณะทำงานเป็นอย่างยิ่งเพราะได้ประสานงานและเตรียมการไปกว่า 90% แล้ว  ส่วนการแจ้งผอ.ท่านที่จะเข้าอบรมผมจะช่วยประสานงานให้ครับ