ความเห็น 3500

การลงโทษจากธรรมชาติ

สมลักษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
     ทำได้แล้วครับ ผมเข้าไปจ้ดการให้เล็กน้อย