ความเห็น 34727

บันทึกจากดวงใจมอบไว้แด่ “บุพการี”

naigod
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 
ถ้าแปรเปลี่ยนจากจุดเริ่มต้นที่บทความบันทึกความดี สานต่อเป็นสกู๊ปบันทึกความดีที่มีทั้งภาพและเสียง ใช้โทรศัพท์มือถือที่ถ่ายภาพได้ นำมาใช้ในทางบวก บันทึกความดีออกมาเป็นภาพ เป็นวิดีโอคลิป กระบวนการทำความดีที่ลูกๆมีต่อบุพการี แล้วนำเสนอผ่านทางเว็บไซด์ของวิทยาลัย ก็เป็นบทเรียนเชิงบูรณาการหลายสาขาวิชา ที่นักศึกษาจะได้มีเวทีในการใช้ควมคิดเพื่อทำงานสร้างสรรค์ความดี นำเสนอสู่ภายนอก ได้ทดลองวิชาชีพบางสาขาไปในตัว ช่างอิเล็กส์บางคนชอบเขียนเว็บไซด์ บ้างอาจชอบเป็นตากล้อง หรือเป็นคนเขียนสตอรี่บอร์ด แล้วจากบทเรียนนี้ ข่าวสารความเคลื่อนไหวในสถาบัน หรือชุมชนรอบๆที่เราอาศัยร่วมกันอยู่ ก็จะมีผู้สื่อข่าวเยาวชน หรือเยาวชนคนทำสารคดีเกิดขึ้นก็อาจเป็นไปได้..

ผมฝันไกลไปหรือเปล่า..... น่าจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


TV4Kids : งานที่ไม่ตั้งใจที่จะทำ แต่ก็ทำอย่างตั้งใจ

ความรู้ในการจัดการสื่อเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว

TV4Kids

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว

ผอ. นิเทศภายในด้านการใช้ ICT