ความเห็น 3466

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจต่างๆ ของคน

nareerat
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

น่าจะมีที่มาของข้อมูล หรือกล่าวถึง เอกสารอ้างอิง  referenceเพื่อสะดวกในการหาข้อมูลเพิ่มเติม