ความเห็น 345856

องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization

Arunee Sriruksa
IP: xxx.146.63.189
เขียนเมื่อ 
มีการให้คำจำกัดความต่างๆไว้มากมาย รวมถึงแนวทางต่างๆ เรียนถามในเรื่องการประเมินผลและเกณฑ์การวัดว่าองค์กรนั้นๆเป็น LO แล้วรึยัง ว่าควรจะเป็นอย่งไร อะไรบ้าง