ความเห็น 34541

รหัสครุภัณฑ์มีประโยชน์อย่างไร

lucky
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 
  เห็นด้วยค่ะ เพราะสะดวกในการติดตามค้นหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน  แต่ขอเสนอแนะนิดหน่อยค่ะ  ว่าพี่ควรมีหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรให้หัวหน้าหน่วยแต่ละหน่วยรับทราบด้วยค่ะ