ความเห็น 344497

เพลงสอนหลักภาษาไทย..ยังไม่หมด

เขียนเมื่อ 
  • แง่คิดและกำลังใจ ที่หัวหน้าลำดวน ให้พวกเรา
  • เป็นยาวิเศษที่ช่วย ชูกำลังให้ครูเรามีพลังในการพัฒนาวิชาชีพและลูกศิษย์ของเราต่อไปครับ