ความเห็น 344073

ประสบการณ์จากงานบริการในห้องสมุด

เขียนเมื่อ 
ตอนแรกก็คิดว่าเช่นนนั้นค่ะคุณขจิต นึกว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลจับไอ้ตัวน้อยนั่น ไม่ใช่บรรณารักษ์อ่ะค่ะ