ความเห็น 344020

พิธีมอบทุน..โดยฯพณฯบรรหาร คุณหญิงแจ่มใส ..โรงเรียนบางลี่วิทยา ให้เด็กเป็นใหญ่อีกครั้ง

เขียนเมื่อ 
  • เงินทุนการศึกษามีคุณค่าต่อ ชีวิต และจิตใจของเด็กมากเลยค่ะ 
  • เห็นภาพการก้มลงกราบของนักเรียน และสายตาที่แสดงถึงความเมตตาของผู้ให้ (ท่านบรรหาร -คุณหญิงแจ่มใส) รู้สึกได้ถึงความเมตตาของผู้ให้ และความซาบซึ้งใจของผู้รับ
  • อยากเชิญชวนทุกท่านเป็นผู้ให้...แม้ไม่ใช่เงินทอง สิ่งของ ให้น้ำใจความรักความเมตตา...ก็จะมีคุณค่าต่อผู้รับเสมอค่ะ
  • ชื่นชมคุณครูบางลี่วิทยาทุกท่านค่ะ ที่สร้างเด็กให้สามารถดำเนินการ ที่แสดงออกได้ถึงการเป็นผู้ กตัญญู รู้และซาบซึ้งถึงบุญคุณของผู้ให้ค่ะ