ความเห็น 343570

ภาพนี้ มีความหมาย

เขียนเมื่อ 

P

  • ช่วงนี้ ผมได้เรียนรู้ว่า เวลาเรามีประสบการณ์ต่างๆ เราจะ รู้สึก และ คิด ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเราต่อไป บางครังไม่รู้ตัว
  • ปัจจุบันเราใช้สมองน่าจะซีกซ้าย คิด ด้วยเหตุผล ด้วยประสบการณ์ ด้วยความชาญฉลาด กันมากจนลืมหรือละเลยกับ ความรู้สึก ของเราเอง ที่ใช้สมองซีกขวา ที่น่าจะมีผลต่อพฤติกรรมของเราไม่น้อยไปกว่ากัน
  • ผมเห็นภาพนี้ครั้งแรก ผม รู้สึก กลัว เหมือนอาจารย์ จึงมีพฤติกรรม คือ ไม่สนใจและไม่อยากดูต่อ แต่พอมาดูครั้งที่ ๒  จึงรู้ว่าทำไมจึงรู้สึกกลัว และมีความคิด ต่ออีกมากมาย ซึ่งต้องขออุบไว้ก่อน ครับ
  • เห็นมั๊ยครับ ความรู้สึก ทำให้เรามีพฤติกรรมบางอย่างออกไปโดยไม่รู้ตัว ด้วยความเคยชิน และเป็นพื้นฐานของปฏิสัมพันธ์ของเราต่อสิ่งรอบด้าน แต่เป็นส่วนที่เรามองข้ามไป
  • ประเด็นนี้ ผมเอาไว้ใช้สอนเรื่อง การแพทย์ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ครับ เพราะแพทย์ก็รู้สึกได้