ความเห็น 343561

พิธีมอบทุน..โดยฯพณฯบรรหาร คุณหญิงแจ่มใส ..โรงเรียนบางลี่วิทยา ให้เด็กเป็นใหญ่อีกครั้ง

เขียนเมื่อ 
  • โรงเรียนเด่น  ครูดี  นักเรียนดัง
  • ขอแสดงความยินดีด้วยครับ